Fraudehelpdesk past dienstverlening aan

In verband met de verscherpte Europese privacywetgeving past de Fraudehelpdesk per juli 2019 een deel van zijn werkzaamheden aan met betrekking tot het vastleggen van fraudemeldingen en het publiceren van waarschuwingen.

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelden namelijk bijzondere richtlijnen voor het vastleggen van strafrechtelijke persoonsgegevens. Omdat wij deze gegevens ontvangen in meldingen van burgers en ondernemers raakt de AVG de dienstverlening van de Fraudehelpdesk.

Om deze gegevens te mogen registreren en verwerken hebben we bij de Autoriteit Persoonsgegevens een vergunning aangevraagd. Deze vergunning is ons niet verleend en daarom hebben we onze werkprocessen en werkwijzen inmiddels aangepast volgens de geldende wetgeving.

We leggen vanaf nu geen informatie meer vast over mogelijk frauderende partijen en delen deze informatie niet meer met de politie als die daarom verzoekt. Daarnaast publiceren wij geen spooknota’s en nep-facturen meer op onze website. Dat de Fraudehelpdesk deze dienst niet meer uitvoert, is merkbaar voor vele burgers en bedrijven in Nederland. We  ontvingen namelijk maandelijks honderden valse facturen waarvoor we waarschuwden via onze website en social media.

Inmiddels zijn wij sinds 2020 wel weer gestart met het geautomatiseerd ontvangen en publiceren van valse e-mails (phishingmails).

We respecteren het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens maar zijn ook teleurgesteld dat het belang van de fraudeur zwaarder lijkt te wegen dan dat van het slachtoffer. Toch roepen we burgers op om fraude vooral te blijven melden bij de Fraudehelpdesk. Onze medewerkers blijven melders binnen de mogelijkheden van de wet zo adequaat mogelijk helpen.

Om ons werk nog beter te kunnen uitvoeren, zouden wij meldingen die binnenkomen wel graag volledig willen vastleggen en de informatie willen verwerken. De Fraudehelpdesk is daarom bezig voor de verschillende werkzaamheden opnieuw een vergunning aan te vragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ons is er alles aan gelegen om onze dienstverlening optimaal uit te voeren: fraude beter en sneller signaleren en in een eerder stadium helpen voorkomen. Naast het adviseren en doorverwijzen van melders is fraudepreventie namelijk onze belangrijkste taak.