088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Strafrechtelijke gegevens

Op basis van privacy-wetgeving is het de Fraudehelpdesk niet toegestaan gegevens te ontvangen die te herleiden zijn tot personen en die betrekking hebben op (mogelijk) strafbare feiten. Wij spannen ons in om u op basis van wat u ons vertelt over het voorval zelf – ook wel de ‘modus operandi’ – een zo goed mogelijk advies te geven en/of door te verwijzen naar organisaties die wel gerechtigd zijn dergelijke persoonsgegevens te verwerken en daar opvolging aan kunnen verbinden.

Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn onder andere:

  • Namen
  • Bedrijfsnamen
  • Adressen
  • E-mail adressen
  • Banknummers (IBAN-nummers)
  • Telefoonnummers
  • KvK-nummers
  • IP-adressen
  • Website-adressen (URL’s)
  • Enzovoorts