088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Geschillen- en klachtenprocedure

Wilt u meer weten over onze geschillen- en klachtenprocedure? Deze vindt u in ons protocol (pdf) vanaf pagina 23, hoofdstuk 12.