088 - 7867372
Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Geschillen- en klachtenprocedure

Wilt u meer weten over onze geschillen- en klachtenprocedure? Deze vindt u in ons protocol (pdf) vanaf pagina 23, hoofdstuk 12.