088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

U heeft een verdachte mail doorgestuurd aan valse-email@fraudehelpdesk.nl. Deze mail wordt door ons geautomatiseerd beoordeeld. Als antwoord heeft u een mail ontvangen met de mededeling dat wij u op dit moment helaas (nog) geen duidelijkheid kunnen geven.

Dat kan meerdere oorzaken hebben:

  • Van berichten zonder link of bijlage is door ons niet geautomatiseerd vast te stellen of het bericht een dreiging bevat.
  • Ook als de e-mail wél een link of bijlage bevat, is het soms pas mogelijk hierover een uitspraak te doen nadat we meerdere meldingen over eenzelfde e-mail hebben ontvangen.

Houdt u er dus rekening mee dat ook de door u ingestuurde mail toch vals kan zijn!

Heeft doorsturen dan wel zin?

Ja, wel degelijk. Een digitale bedreiging (dus via een link of bijlage) kan direct ingrijpen noodzakelijk maken. Die informatie wilt u dus graag hebben.

Verder geven de doorgestuurde mailtjes ons zicht op wat er speelt. Met doorsturen maakt u het ons dus mogelijk ook anderen te waarschuwen of voorbeelden van valse mail weer te geven in onze website.

Mail zonder link of bijlage?

Heeft u een e-mail ontvangen zonder link of bijlage? Dan kunnen wij via de valse-e-mailcheck niet vaststellen of het bericht betrouwbaar is. Dit soort e-mails, maar ook andere digitale berichten (zoals WhatsApp of sms), kunt u melden via ons meldformulier. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen via 088-7867372.

Advies

Ons algemene advies is om niet op links te klikken of bijlagen te openen in e-mails die u niet vertrouwt. Ook raden wij af persoonlijke gegevens te versturen of zomaar over te gaan tot betaling als daarom in een e-mail wordt gevraagd. Graag geven wij u nog meer tips over uw online veiligheid

Afzender is een (zakelijke) relatie

Wanneer het door u doorgestuurde e-mailbericht afkomstig is – of lijkt te zijn – van een u bekende (zakelijke) relatie, dan kan het zijn dat het e-mailaccount van die relatie wordt misbruikt. Informeer uw relatie hierover en vermeld dat u hierover een melding heeft gedaan bij de Fraudehelpdesk. U kunt uw relatie tevens doorverwijzen naar de Fraudehelpdesk voor verder advies.

Pivacyverklaring
In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe de Fraudehelpdesk omgaat met uw gegevens in verband met de dienst valse-e-mailcheck en de publicatie van valse e-mails. In onze privacyverklaring leest u ook over uw privacyrechten zoals het recht op inzage, correcties, verwijdering, beperking, bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en overdraagbaarheid.

Afmelden
Als u voortaan geen terugkoppeling meer wenst te ontvangen over de door u ingestuurde e-mails via valse-email@fraudehelpdesk.nl, dan kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar afmelden@fraudehelpdesk.nl.