088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Bedankt voor het melden

Hartelijk dank voor het melden!

U krijgt geen persoonlijk bericht meer over uw melding. Komt u er met behulp van onderstaande informatie niet uit? Neem dan telefonisch contact op met een van onze medewerkers.

Voor de verschillende soorten berichten hebben wij een aantal adviezen.

Lees ook meer over het herkennen van valse e-mails en andere tips voor veilig internetten.

Helaas mogen wij omwille van bepalingen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) momenteel geen andere dan de gevraagde informatie aannemen. Maar dankzij uw melding houden we toch zicht op recent verstuurde valse mails en WhatsApp- en sms-berichten. Zo kunnen we anderen hiervoor waarschuwen. Bovendien dragen onze rapportages aan het ministerie van Justitie en Veiligheid bij aan meer inzicht in wat er speelt op het gebied van fraude.

Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met ons privacyverklaring. In onze privacyverklaring leest u ook over uw privacyrechten zoals het recht op inzage, correcties, verwijdering, beperking, bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en overdraagbaarheid.