NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
13 jun 2016
Bekijk voorbeeld

Syncasso: Betalingsachterstand Domeinregistratie Nederland

Van: Syncasso <administratie@syncasso.nl>
Datum: 13 juni 2016 00:27
Onderwerp: Betalingsachterstand Domeinregistratie Nederland
Aan: info

AANMANING 

Amsterdam, 13 juni 2016

Dossier: 2309A3490DJ91
Inzake: DOMEINREGISTRATIE NEDERLAND

 

Beste heer / mevrouw,

Domeinregistratie Nederland heeft Syncasso opdracht gegeven om tot incasso over te gaan van een openstaand bedrag met betrekking tot de domeinnaam toebehorend aan info@                    .nl. Als u hier geen gehoor aan geeft zal de domein registratie ongedaan worden gemaakt per 1 juli 2016. U kunt vanaf dat moment geen gebruik meer maken van het domein, de bijbehorende websites en e-mail adressen.

Alvorens tot zodanig over te gaan, stellen wij u nog gedurende zes dagen in de gelegenheid om onderstaand verschuldigd totaal te voldoen aan Syncasso.

De vordering van Domeinregistratie Nederland kan thans als volgt worden gespecificeerd:

Domeinnaam registratie periode 20-02-2016 t/m 20-02-2017   19,03 EURO
Buitengerechtelijke incassokosten   29,51 EURO
Totaal:  48,54 EURO

 

Bij volledige betaling binnen binnen zes dagen na heden aan Syncasso blijven uw afgenomen diensten bij Domeinregistratie Nederland actief tot en met de einddatum van bovengenoemde diensten. U kunt de betaling online via IDEAL verrichten op de website van Syncasso door hier te klikken.

 

Bij gebreke van tijdige en volledige betaling, zal Syncasso overgaan tot dagvaarding voor het totaal verschuldigde en zullen tevens de wettelijke rente en verdere incassokosten aan u in rekening worden gebracht.

Hoogachtend,

Robert van Aken

Syncasso