NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
11 jan 2017
Bekijk voorbeeld

Inloggen met je digipas

Van: Mijn SNS [noreplay@mobile.de](mailto:noreplay@mobile.de)
Datum: 11 januari 2017 08:24:50 CET
Aan:
Onderwerp: Inloggen met je digipas.
Cliente info
Het serienummer op je digipas , moet worden bijgewerkt.
Klik hier om te lezen >>>
Hoogachtend, SNS BANK.