NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
11 okt 2018
Bekijk voorbeeld

ING: **Verifieer uw rekening om blokkade te voorkomen**

Van: fraudehelpdesk@nl.*****ng.eu
Onderwerp: **Verifieer uw rekening om blokkade te voorkomen**
Datum: 10 oktober 2018 om 13:57:05 CEST
Aan:
Antwoord aan: fraudehelpdesk@nl.*****ng.eu

Geachte meneer/mevrouw,

Uit onderzoek op uw Mijn ING is gebleken dat u zich niet volgens de algemene voorwaarden heeft uitgelogd. Dit kunt u zelf hebben gedaan maar het kan ook zijn dat een derde partij heeft ingelogd op uw rekening. Wij vragen u om een eenmalige verificatie te doen om blokkade van uw rekening te vermijden. Met deze verificatie kunnen wij uw rekening actief houden, anders zijn wij genoodzaakt om uw rekening te blokkeren tot u deze verificatie heeft gedaan.

Verificatie uitvoeren
Start de verificatie veilig via mijn.ing.nl/rekening-verificatie. Het verifiëren van uw rekening duurt ongeveer 5 minuten. Er zal een testbetaling via uw Mobiel Bankieren app worden gedaan. Deze testbetaling voeren wij niet uit maar gebruiken wij alleen om te verifieren dat u de eigenaar bent van de desbetreffende rekening.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Afdeling particulieren
ING Bank N.V.

Deze e-mail is afkomstig van ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. **********.
—-
ATTENTION: The information in this e-mail is confidential and only meant for the intended recipient. If you are not the intended recipient, don’t use or disclose it in any way. Please let the sender know and delete the message immediately.