NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
16 mei 2018
Bekijk voorbeeld

ICS: Uw card is op non-actief gesteld

Van: lnternational Card Services
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 02:09
Aan:
Onderwerp: Uw card is op non-actief gesteld

Uw creditcard is op non-actief gesteld

Geachte kaarthouder,

International Card Services vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen,
voeren we dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit controle is gebleken dat er
mogelijk geprobeerd is om misbruik te maken van uw creditcard. Om veiligheidsredenen zijn
we dan ook verplicht uw creditcard beperkt te houden voor gebruik. De beperking kan
worden opgeheven door uw identiteit te verifieren.
Helaas moeten we u mededelen dat uw creditcard binnen 48 uur na ontvangst van deze e-
mail om veiligheidsredenen moet worden geblokkeerd als u uw identiteit niet op tijd
verifieert.
We adviseren u zo spoedig mogelijk de verificatie-procedure te voltooien om weer direct
gebruik te kunnen maken van uw creditcard zonder beperkingen.
Onthoud wel dat u alle vragen zo precies mogelijk hoort in te vullen, zodra er sprake is van
onjuist ingevulde gevens wordt uw creditcard permanent geblokkeerd.
U dient op de link hieronder te klikken en alle gevraagde informatie juist in te vullen.

Start de verificatie-procedure

We hopen u voldoende geinformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
International Card Services B.V.

Uw creditcard wordt uitgegeven door International Card Services BV (ICS).

Let op! Ga voorzichtig om met uw persoonlijke gegevens. Medewerkers van ICS zullen nooit naar uw gebruikersnaam, wachtwoord en/of pincode vragen. Niet via e-mail, telefoon of op welke andere manier dan ook.
Dit bericht is verzonden door International Card Services BV, gevestigd aan de Wisselwerking 32 te (1112 XP) Diemen, ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer 33.200.596.
This message has been sent by International Card Services BV, which has its seat at Wisselwerking 32 (1112 XP) Diemen, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 33.200.596.