NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
14 sep 2017
Bekijk voorbeeld

ICS: Onderwerp: Blokkade opheffen

Onderwerp: Blokkade opheffen
Datum: Wed, 13 Sep 2017 15:41:27 +0300
Van: International Card Services noreply@sxxxxl.nl
Antwoord-naar: noreply@scxxxx.nl
Aan:

Blokkade opheffen
Geachte heer/mevrouw,

Uw card is geblokkeerd

Hierbij bestigen wij dat uw card uitgegeven door International Card Service is geblokkeerd.
Reden van blokkade
Internet criminelen hebben doormiddel van uw gegevens verdachte transacties proberen te plaatsen met uw card. Dit is echter niet gelukt, wel hebben wij een blokkade op uw kaart moeten plaatsen. Zo hopen wij internet criminelen tegen te houden. Uw card kunt u niet gebruiken tot u uw card heeft geverifieerd.

Hoe kunt u de blokkade opheffen
U kunt de blokkade opheffen door hier te klikken. Verifieer uw card met de gegevens die bij ons bekend zijn. Als u dit heeft gedaan is de blokkade per direcrt opgeheven en kunt u direct weer gebruik maken van uw card.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoente te hebben geïnformeerd over uw card blokkade. International Card Services wilt alvast haar clienten bedanken voor het mee werken aan deze veiligheidsprocedure.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV
Postbus 23225, 1100 DS Diemen
KvK Amsterdam nr. 33.200.596

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

Dit bericht is verzonden door International Card Services BV, statutair gevestigd aan de Wisselwerking 32 te (1112 XP) Diemen, ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer 33.200.596.
This message has been sent by International Card Services BV, which has its seat at Wisselwerking 32 (1112 XP) Diemen, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 33.200.596.