NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
16 mei 2018
Bekijk voorbeeld

ICS: Nieuw: dubbele beveiliging

Onderwerp: Nieuw: dubbele beveiliging

Datum: Tue, 15 May 2018 19:29:14 +0200

Van: International Card Services

Antwoord-naar:

Aan:

Dubelle beveiliging

Geachte heer/mevrouw,

Vanaf 1 mei hebben wij de dubbele beveilging ingevoerd. Dagelijks ontvangen wij nog steeds vele klachten over frauduleuze praktijken. Een wachtwoord alleen is niet meer veilig genoeg en daarom vragen wij u voortaan om u tweemaal te identificeren als u online betaald: met uw wachtwoord en met de code die u via een sms ontvangt. Deze extra handeling zou het fraudepercentage omlaag moeten halen en het online betalen veel veiliger moeten maken. Alle klanten van International Card Services zijn verplicht mee te werken aan deze procedure.
Hoe activeert u de dubbele beveiliging? Uw gegevens verifiëren met de onderstaande unieke beveiligde link.
Bezoek uw unieke beveiligde link naar ICS Cards: P articulieren controle formulier (Beveiligd) <
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige zaken.
ICS wilt haar cliënten alvast bedanken voor het mee werken van deze veiligheidsprocedure.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

Dit bericht is verzonden door International Card Services BV, statutair gevestigd aan de Wisselwerking 32 te (1112 XP) Diemen, ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer 33.200.596.
This message has been sent by International Card Services BV, which has its seat at Wisselwerking 32 (1112 XP) Diemen, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 33.200.596.

Virusvrij. www.avg.com