NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
08 nov 2018
Bekijk voorbeeld

ICS: Betreft: Tijdelijke blokkade op uw rekening

Van: International Card Services
Verzonden: maandag 5 november 2018 15:46
Aan:
Onderwerp: Betreft: Tijdelijke blokkade op uw rekening

| Betreft: Tijdelijke blokkade op uw rekening ! |

Geachte heer/mevrouw,
Zojuist hebben wij diverse inlogpogingen op uw account geconstanteerd met een voor ons onbekend IP-adres.
Alhoewel er nog geen toegang tot uw rekening is geweest, hebben we volgens
protocol enkele restricties aan uw ICS account opgelegd.
Indien u uw account weer wilt gebruiken kunt u de opgelegde restricties
opheffen door uw account te verifieren.
Dit kunt u doen door in te loggen op uw account, en de controle gegevens in
te vullen.
Klik hier om in te loggen.
Onze excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Uw Card wordt uitgegeven door International Card Services BV (ICS).

Let op! Ga voorzichtig om met uw persoonlijke gegevens. dit bericht is uitsluitend bestemd voor emailadres:****
Dit bericht is verzonden door International Card Services BV, statutair gevestigd aan de Wisselwerking 32 te (1112 XP) Diemen, ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer 33.200.596.
This message has been sent by International Card Services BV, which has its seat at Wisselwerking 32 (1112 XP) Diemen, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 33.200.596.