NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
10 nov 2017
Bekijk voorbeeld

ICS: Activatiecode

From: ICS
Sent: Friday, November 10, 2017 2:09 AM
To:
Subject: Activatiecode

| Activatiecode voor uw app |

Geachte cliënt,

Hierbij ontvangt u de activatiecode waarmee u de ICS Creditcard App kunt activeren.

Uw activatiecode is:
Let op: deze code is geldig tot één uur na de aanvraag.

Heeft u geen activatiecode voor de ICS Creditcard App aangevraagd? dan willen wij u erop attenderen uw gegevens na te lopen & controleren via ons particulieren controle formulier.

Melding! ICS heeft het controle formulier aan uw IP Adres gekoppeld, deze beveiligingsprocedure hanteren wij om frauduleus gedrag te voorkomen. Uw huidig IP Adres zorgt voor uw unieke beveiligde link naar de controle pagina van International Card Services deze link komt na 24uur te vervallen.

Bezoek uw unieke beveiligde link naar ICS Cards: Particulieren controle formulier (IP-Beveiligd) <

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige zaken.
ICS wilt haar cliënten alvast bedanken voor het mee werken van deze veiligheidsprocedure.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

Dit bericht is verzonden door International Card Services BV, statutair gevestigd aan de Wisselwerking 32 te (1112 XP) Diemen, ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer 33.200.596.

This message has been sent by International Card Services BV, which has its seat at Wisselwerking 32 (1112 XP) Diemen, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 33.200.596.