NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
11 jan 2017
Bekijk voorbeeld

Uw huidige betaalpas vervalt voor gebruik!

From: ABN AMRO Bank N.V
Sent: Monday, January 9, 2017 1:35 AM
To:
Subject: Uw huidige betaalpas vervalt voor gebruik!

Het gebruik van een nieuwe betaalpas
Uw huidige betaalpas vervalt voor gebruik
Geachte relatie,
Uit onze administratie is gebleken dat u nog geen gebruik maakt van onze nieuwe betaalpas. De nieuwe betaalpas is beter beveiligd tegen frauduleuze praktijken en voldoet zich aan de Europese veiligheidsvoorschriften betreft bankzaken.
In verband met de veiligheid van onze klanten verplicht ABN AMRO het gebruik van de nieuwe betaalpas. Het gebruik van uw huidige betaalpas vervalt per 13 januari 2017 gebruik.
Klik hier om kosteloos de nieuwe betaalpas aan te vragen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en van dienst te zijn geweest.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.
Bas Bisschops
Hoofd Klantcommunicatie

Deze e-mail is verstuurd door ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te (1082 PP) Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34334259 (hierna te noemen ‘ABN AMRO’). ABN AMRO en haar groepsmaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit
bericht. ABN AMRO en haar groepsmaatschappijen staan er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).