NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
12 okt 2017
Bekijk voorbeeld

FLANDERIJN VAN ECK: Dossiernummer : 16132977 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V

Dossiernummer : 16132977

Behandeld door : (medischezaken.ams@fla********eck.nl)
Telefoonnummer : 088-2*****0
Eiser(es) : , ingevolge
de fusie de rechtsopvolgster onder algemene titel
van Agis Zorgverzekeringen N.V.

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een schuld aan Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
N.V, ingevolge de fusie de rechtsopvolgster onder algemene
titel van Agis Zorgverzekeringen N.V.. Deze schuld is ontstaan,
omdat u de nota(‘s) niet heeft betaald.

Voorkom een verhoging
Het openstaande bedrag van 127,34 euro dient voor 16 oktober 2017
op onze rekening te zijn bijgeschreven. Het bedrag kunt u betalen door een
overschrijving naar rekeningnummer MT48STBA191160*********95030937
tnv Flanderijn en van Eck Gerechtsdeurwaarders. Vermeld bij uw betaling altijd
uw dossiernummer: 16132977.

Incassokosten
Betaalt u het totale bedrag niet op tijd, dan betaalt u een vergoeding voor de
buitengerechtelijke incassokosten van 60,00 euro.
Bezwaren

Bent u het niet eens met de vordering of een deel van de vordering?
Dan adviseren wij om eerst de betaling te voldoen. Zo kunt u een verhoging
voorkomen. U kunt daarna nog altijd een verweer versturen naar ons e-mailadres.
Al betaald

Heeft u de aflossing al overgemaakt? Besteedt u dan verder
geen aandacht aan deze brief.

Vragen
Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U kunt ons
telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur. U kunt ook onze balie
bezoeken. Houd altijd uw dossiernummer 16132977 bij de hand.

Hoogachtend,
Flanderijn en van Eck
‘s-Gr*******al 134
3**5 CC R********
Rekeningnummer: MT48STBA191160**********95030937
BIC : STBAMTMT

Disclaimer:
De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder toestemming niet toegestaan.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht.
Er kan niet gegarandeerd worden dat dit e-mailbericht vrij is van virussen of dat het e-mailbericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegden.