NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
13 feb 2018
Bekijk voorbeeld

CJIB: Centraal Justitieel Incassobureau Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling Dossiernummer: SDRE-4774

From: Kl**** B*********
Sent: Monday, February 12, 2018 8:08 PM
To: noreply@c***.nl
Subject: Centraal Justitieel Incassobureau Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling Dossiernummer: SDRE-4774

Centraal Justitieel Incassobureau
Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling
Dossiernummer: SDRE-4774
12 februari 2018, Leeuwarden

Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 30 dagen

Geachte relatie,

Ondanks herhaaldelijke aanmaningen betreffende Uw schuld uit 2016 voor gemeentelijke naheffing en achterstand rioolheffing, met dossiernummer: SDRE-4774
, blijft U nalatig in het voldoen van de restschuld van € 99,95,-
Indien U niet onmiddellijk uw schuld voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd),
zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te verwittigen van Uw nalatigheid.
U dient dan rekening te houden met zéér ernstige gevolgen:

Uw bankrekeningnummer wordt per direct geblokkeerd. U kunt dan geen geld meer opnemen of storten.

Tevens kunt U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse bank voor de periode van 8 jaar.

Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij

te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 30 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van € 99,95 te voldoen op rekeningnummer: LT7935*******2878638
Ten name van: Centraal JIB te Leeuwarden o.v.v. uw dossiernummer: SDRE-4774

Wij vertrouwen er op dat U het niet zover laat komen. U kunt niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis!

Hoogachtend,

Dhr. P. V*******