NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
09 nov 2018
Bekijk voorbeeld

CJIB Onderwerp: EXT: Laatste aanmaning inzake verkeersovertreding

Van: CJIB – Ministerie van Veiligheid en Justitie *****@cjiiib.nl
Verzonden: donderdag 8 november 2018 15:21
Aan:
Onderwerp: EXT: Laatste aanmaning inzake verkeersovertreding

Betreft: Laatste aanmaning inzake Referentie: 98284AKB

Geachte ****** *********,

Bij deze willen we u meedelen dat u nog een bedrag heeft openstaan. De betalingstermijn is reeds overschreden.
Omschrijving: Overschrijding maximumsnelheid
Datum: 6 augustus 2018
Locatie: A2 ter hoogte van Breukelen
Toegestane snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 114 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 111 km/h
Openstaand bedrag: 86,00 Euro
Administratiekosten: 11,00 Euro
Aanmaningskosten: 37,00 Euro
Te betalen: 134,00 Euro

Wij sommeren u het bedrag binnen 2 werkdagen te betalen volgens instructies. Zie hiervoor bijgaand document of klik hier.
Indien wij geen tijdige betaling ontvangen zullen verdere incassomaatregelen volgen.
Als uw betaling en deze herinnering elkaar gekruist hebben, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,
Paul P****
DG CJIB – Ministerie van Veiligheid en Justitie