NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
16 jun 2017
Bekijk voorbeeld

CJIB: LET OP! Voorkom beslaglegging

Geachte bestuurder,
In de afgelopen maand heeft u twee aanmaningen ontvangen i.v.m. een beschikking voor het overtreden van
een verkeersvoorschrift. Het openstaande bedrag is niet (volledig) op de rekening van het Centraal Justitieel
Incassobureau bijgeschreven. Om die reden zullen wij uw bank opdracht geven beslag te leggen op uw rekening
per maandag 19 juni 2017. Om inzage te krijgen op de informatie die het BKR over u ontvangt dient u persoonlijk
bij het BKR langs te gaan. Het beslag leggen op uw rekening betekent dat de toegang tot uw rekening (en uw
geld) wordt met ingang van 19 juni 2017 voor een tijdsduur van vier weken.
Betalen
U kunt nog alleen online d.m.v. iDeal betalen. Om te betalen dient u hieronder te klikken op de onderstaande link.
Klik hier om met iDeal te betalen.
referentienr. 783-917-019
Het volledige bedrag van EUR263,16 (incl. administratiekosten) moet uiterlijk 16 juni 2017 betaald worden.
Doet u dit niet? Dan wordt u per 19 juni 2017 geregistreerd bij de BKR. Voorkom beslag legging op uw rekening.
Hoogachtend,
CJIB