NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
11 aug 2017
Bekijk voorbeeld

CJIB: Laatste aanmaning

Van: CJIB actief-klanten@xxxxxxng.info
Aan:
Datum: 11 augustus 2017 om 1:37
Onderwerp: Laatste aanmaning

U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het overtreden van een verkeersvoorschrift.
Wij hebbe u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te voldoen.
Het openstaande bedrag is tot heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.
Daarom zullen wij de bank opdracht geven om uw rekening te blokkeren per zondag 13 augustus 2017.
Alleen persoonlijk bij het BKR kunt u inzage krijgen over de informatie die het BKR over u ontvangt.
Het blokkeren van uw rekening betekent dat de toegang tot uw rekening geblokkeerd is met de ingang van 13-08-2017
tot het volledige bedrag is voldaan.
Omschrijving: Overtreding overschrijding maximum snelheid op autosnelweg met 12 km/h
Feitcode: V851S
Datum: 11-03-2017
Toegestane snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 116 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 112 km/h
Opgelegde sanctie: 248,00
Administratiekosten: 9,00
Te betalen: 257,00
Betalen
U bent verplicht het openstaande bedrag te betalen.
Het volledige bedrag van 257,00 moet uiterlijk 13-08-2017 zijn bijgeschreven
op het rekeningnummer NL95INGB0002xxxxx van CJIB te Leeuwarden.
Gebruik het CJIB-nummer als betalingskenmerk 8417296379. U kunt meer geen betalingsregeling treffen.
Niet betalen Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren tot na de ontvangst van het verschuldigde bedrag. U wordt gerigistreerd bij het BKR.
Bent u het niet eens met deze besschikking?
Dan kunt u na de betaling in beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).
Hoogachtend
Centraal Justitieel Incassobureau