NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
17 feb 2016
Bekijk voorbeeld

CJIB: CJIB – Web-222, inzake beslaglegging en voorlopige hechtenis

Van: Peter Venema <fixdebt.services@outlook.com>
Datum: 17 februari 2016 05:36:36 GMT-3
Aan:
Onderwerp: CJIB – Web-222, inzake beslaglegging en voorlopige hechtenis

 

 

Centraal Justitieel Incassobureau

Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling

Contactpersoon: Dhr. P. Venema

Dossiernummer: WEB-222

 

17 februari 2016, Leeuwarden

 

Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen

 

 

Geachte relatie,

 

 

Ondanks herhaaldelijke aanmaningen betreffende Uw schuld voor gemeentelijke naheffing en achterstand  Belastingdienst, met referentie: 28635/AC/2015, blijft U nalatig in het voldoen van de restschuld van

€ 36,87,-

 

Indien U niet onmiddellijk uw schuld voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd), zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te verwittigen van Uw nalatigheid.

 

U dient dan rekening te houden met zéér ernstige gevolgen:

 

    • Uw bankrekeningnummer wordt  per direct geblokkeerd.
      U kunt dan geen geld meer opnemen of storten. Tevens kunt U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse bank voor de periode van 8 jaar.
    • Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.
    • Het Openbaar Ministerie (OM) zal de politie  opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 40 dagen.

 

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk, doch niet later dan 1 week van schrijven, het openstaande bedrag van € 36,87,- te voldoen op rekeningnummer: ES67 2100 2549 8401 1021 7721 ten name van: CJIB te Leeuwarden o.v.v. uw dossiernummer (WEB-222). Indien U om een BIC code wordt gevraagd, deze is: CAIXESBBXXX

 

Wij vertrouwen er op dat U het niet zover laat komen. U kunt niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis en wij zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar voor een afbetalingsregeling.

 

Hoogachtend,

 

Dhr. P. Venema