NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
10 jul 2018
Bekijk voorbeeld

CJIB: Centraal Justitieel Incassobureau Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling Dossiernummer: GDF-215

From: CJIB incasso
Subject: **Centraal Justitieel Incassobureau Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling Dossiernummer: GDF-215**
Date: July 9, 2018 at 5:03:10 PM CST
To:


Centraal Justitieel Incassobureau
Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling
Dossiernummer: GDF-215
9 juli 2018, Leeuwarden
Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 30 dagen
Geachte relatie,
Wij hebben U reeds eerder bericht omtrent Uw schuld uit 2017 voor gemeentelijke naheffing en achterstand rioolheffing, met dossiernummer: GDF-215. Na onze herberekening blijft er nog een restant open van € 89,55. Ik verzoek U vriendelijk, doch dringend, dit restant terstonde te voldoen, zodat ik uw dossier kan sluiten.
Indien U niet uw schuld voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd), zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te verwittigen van Uw nalatigheid. Dat is mijn inziens niet constructief en heeft voor U zeer verstrekkende gevolgen:

Uw bankrekeningnummer wordt per direct geblokkeerd. U kunt dan geen geld meer opnemen of storten. Tevens kunt U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse bank voor de periode van 8 jaar.

Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 30 dagen.

Ik adviseer U dan ook met klem om het restant van uw schuld direct te voldoen!
U kunt verdere maatregelen enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van € 89,55 te voldoen op
rekeningnummer: LT793 5****1000 2878 638
Ten name van: Centraal JIB te Leeuwarden
o.v.v. uw dossiernummer: GDF-215

U kunt niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis!

Hoogachtend,

Dhr. K. V*******
Centraal Justitieel Incassobureau