NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
07 dec 2017
Bekijk voorbeeld

CJIB: Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen

Van:
Verzonden: donderdag 7 december 2017 2:08
Aan:
Onderwerp: CJIB – Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen

Centraal Justitieel Incassobureau
Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling
Contactpersoon: Dhr. P. V******

7 december 2017, Leeuwarden

Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen

Geachte relatie,

Ondanks herhaaldelijke aanmaningen betreffende Uw schuld uit 2014 voor gemeentelijke naheffing en achterstand Belastingdienst, met referentie:
88744/AD/2017, blijft U nalatig in het voldoen van de restschuld van € 198,-
Indien U niet onmiddellijk uw schuld voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd),
zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te verwittigen van Uw nalatigheid.
U dient dan rekening te houden met zéér ernstige gevolgen:

Uw bankrekeningnummer wordt per direct geblokkeerd. U kunt dan geen geld meer opnemen of storten.

Tevens kunt U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse bank voor de periode van 8 jaar.

Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij

te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 40 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van € 198 te voldoen op rekeningnummer: LT24 *********0 0287 8464
Ten name van: Centraal JIB te Leeuwarden o.v.v. uw dossiernummer: GGDR – 43216

Wij vertrouwen er op dat U het niet zover laat komen. U kunt niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis!

Hoogachtend,

Dhr. P. V********