NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

De Fraudehelpdesk is er voor al uw vragen en meldingen over fraude.
Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
U kunt ons bereiken via 088-7867372 of vul het meldformulier in.
11 okt 2017

CJIB: Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen

Van: **** de Boer
Verzonden: maandag 9 oktober 2017 09:48
Aan: *******
Onderwerp: Cjib – Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen
Centraal Justitieel Incassobureau

Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling

Contactpersoon: Dhr. * Veenstra

9 oktober 2017, Leeuwarden

Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen

Geachte relatie,
Ondanks herhaaldelijke aanmaningen betreffende Uw schuld uit 2014 voor gemeentelijke naheffing en achterstand Belastingdienst, met referentie:
88744/AD/2017, blijft U nalatig in het voldoen van de restschuld van € 198,-
Indien U niet onmiddellijk uw schuld voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd),
zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te verwittigen van Uw nalatigheid.
U dient dan rekening te houden met zéér ernstige gevolgen:

Uw bankrekeningnummer wordt per direct geblokkeerd. U kunt dan geen geld meer opnemen of storten.

Tevens kunt U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse bank voor de periode van 8 jaar.

Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij

te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 40 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van € 198 te voldoen op rekeningnummer:LT*****

Ten name van: CJIB te Leeuwarden o.v.v. uw dossiernummer:

EVP7110002878464

Wij vertrouwen er op dat U het niet zover laat komen. U kunt niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis!
Hoogachtend,
Dhr. * Venema