NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
13 sep 2017
Bekijk voorbeeld

CJIB: Aanmaning Van CJIB Leeuwarden

From: Cjib Leeuwarden
Sent: Sunday, September 10, 2017 2:13 PM
To:
Subject: Aanmaning Van CJIB Leeuwarden

U hebt een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het overtreden van een verkeersvoorschrift.
Wij hebben u meerderen malen per brief verzocht om de betaling te voldoen.
Het openstaande bedrag is tot op heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.
Daarom zullen wij de bank opdracht geven om uw rekening te blokkeren per Maandag 11 september 2017.
Alleen persoonlijk bij het BKR zelf kunt u inzage krijgen over de informatie die het BKR over u ontvangt.
Het blokkeren van uw rekening betekent dat de toegang tot uw rekening geblokkeerd is met ingang van 11-09-2017 tot het volledige bedrag is voldaan.

Omschrijving overtreding Overschrijding maximum snelheid op autosnelweg, met 15km/h
Feitcode R315B
Datum 31-12-2016
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 115 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 111 km/h
Openstaande bedrag € 635,98
Administratiekosten € 4,00
Betaald € 0,00
Te betalen € 639,98
Betalen
U bent verplicht de openstaande bedrag te betalen.
Het volledige bedrag van 639,98 euro moet uiterlijk 11-09-2017 zijn bijgeschreven op de rekeningnummer NL************* van het CJIB te Leeuwarden.
Gebruik het CJIB-nummer als betalingskenmerk (SYG31086) . U kunt geen betalingsregeling treffen.

Niet betalen
– Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren tot na ontvangst van uw verschuldigde bedrag.
– U wordt geregistreerd bij BKR.
– U ontvangt u een schriftelijk verzoek om uw rijbewijs in te leveren.

Niet eens met de beslissing?
Dan kunt u na betaling hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de kantonrechter.
De beroepstermijn eindigt op 30-09-2017.
Indien de kantonrechter u gelijk geeft in uw beroep wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt naar uw rekening.
Stuur uw beroepschrift voor deze datum naar: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, Unit Mulder Kanton, Postbus 8225, 3503 RE Utrecht.

Hoogachtend
Centraal Justitieel Incasso Bureau