NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

De Fraudehelpdesk is er voor al uw vragen en meldingen over fraude.
Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
U kunt ons bereiken via 088-7867372 of vul het meldformulier in.
15 jun 2017

CJIB: Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen

——– Oorspronkelijk bericht ——–
Van: Herman de Boer centraal.justxxxxxxxxxureau@outlook.com
Datum: 14-06-17 23:03 (GMT+01:00)
Aan: nx
Onderwerp: Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen
Centraal Justitieel Incassobureau
Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling
Contactpersoon: Dhr. P. Vxxxxa
Dossiernummer: WEB-978
14 juni 2017, Leeuwarden
Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen
Geachte relatie,
Ondanks herhaaldelijke aanmaningen betreffende Uw schuld uit 2014 voor gemeentelijke naheffing en achterstand Belastingdienst, met referentie:
88744/AD/2017, blijft U nalatig in het voldoen van de restschuld van € 98,-
Indien U niet onmiddellijk uw schuld voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd),
zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te verwittigen van Uw nalatigheid.
U dient dan rekening te houden met zéér ernstige gevolgen:

Uw bankrekeningnummer wordt per direct geblokkeerd. U kunt dan geen geld meer opnemen of storten.

Tevens kunt U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse bank voor de periode van 8 jaar.

Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij

te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 40 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van € 98 te voldoen op rekeningnummer: NL 08 INGB 0xxx xxxx 25
Ten name van: CJIB te Leeuwarden o.v.v. uw dossiernummer:
EVP7110002xxxx64
Wij vertrouwen er op dat U het niet zover laat komen. U kunt niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis!
Hoogachtend,
Dhr. P. Venema