NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
15 jun 2017
Bekijk voorbeeld

CJIB: Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen

——– Oorspronkelijk bericht ——–
Van: Herman de Boer centraal.justxxxxxxxxxureau@outlook.com
Datum: 14-06-17 23:03 (GMT+01:00)
Aan: nx
Onderwerp: Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen
Centraal Justitieel Incassobureau
Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling
Contactpersoon: Dhr. P. Vxxxxa
Dossiernummer: WEB-978
14 juni 2017, Leeuwarden
Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 40 dagen
Geachte relatie,
Ondanks herhaaldelijke aanmaningen betreffende Uw schuld uit 2014 voor gemeentelijke naheffing en achterstand Belastingdienst, met referentie:
88744/AD/2017, blijft U nalatig in het voldoen van de restschuld van € 98,-
Indien U niet onmiddellijk uw schuld voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd),
zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te verwittigen van Uw nalatigheid.
U dient dan rekening te houden met zéér ernstige gevolgen:

Uw bankrekeningnummer wordt per direct geblokkeerd. U kunt dan geen geld meer opnemen of storten.

Tevens kunt U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse bank voor de periode van 8 jaar.

Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij

te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 40 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van € 98 te voldoen op rekeningnummer: NL 08 INGB 0xxx xxxx 25
Ten name van: CJIB te Leeuwarden o.v.v. uw dossiernummer:
EVP7110002xxxx64
Wij vertrouwen er op dat U het niet zover laat komen. U kunt niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis!
Hoogachtend,
Dhr. P. Venema