NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
14 sep 2018
Bekijk voorbeeld

APPLE: Youг Аρρlе ID information has been updated

Van: Aρρlе Suρρort
Verzonden: donderdag, september 13, 2018 10:41 AM
Aan:
Onderwerp: RE: Youг Аρρlе ID information has been updated. – 74366948

Dear xxxxxxx ,

𝖸𝗈𝗎𝗋 𝖠𝗉𝗉𝗅𝖾 𝖨𝖣 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍 𝗁𝖺𝗌 𝖻𝖾𝖾𝗇 𝗌𝗎𝗌𝗉𝖾𝗇𝖽𝖾𝖽 𝖻𝖾𝖼𝖺𝗎𝗌𝖾 𝗐𝖾’𝗏𝖾 𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍𝗂𝖿𝗂𝖾𝖽 𝗌𝗎𝗌𝗉𝗂𝖼𝗂𝗈𝗎𝗌 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗏𝗂𝗈𝗋 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝖺𝗒𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝗒 𝗈𝖿 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍. 𝗂𝖿 𝗒𝗈𝗎 𝗇𝗈𝗍 𝗎𝗉𝖽𝖺𝗍𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗁𝗂𝗇 𝟤𝟦 𝗁𝗈𝗎𝗋𝗌. 𝖶𝖾 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗅𝗈𝖼𝗄 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖠𝗉𝗉𝗅𝖾 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍.

𝖠𝗌 𝖺 𝗋𝖾𝗌𝗎𝗅𝗍, 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖨𝖣 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗇𝗈 𝗅𝗈𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗋𝗎𝗇 𝗈𝗇 𝖠𝗉𝗉𝗅𝖾 𝗈𝗋 𝗈𝗎𝗋 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗇𝖾𝗋 𝗐𝖾𝖻𝗌𝗂𝗍𝖾𝗌, 𝖺𝗇𝖽 𝗒𝗈𝗎 𝖼𝖺𝗇’𝗍 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗍𝖾 𝖺𝗇𝗒 𝗇𝖾𝗐 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍𝗌. 𝖨𝖿 𝗒𝗈𝗎 𝖻𝖾𝗅𝗂𝖾𝗏𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍 𝗐𝖺𝗌 𝗌𝗎𝗌𝗉𝖾𝗇𝖽𝖾𝖽 𝗂𝗇 𝖾𝗋𝗋𝗈𝗋, 𝗌𝗎𝖻𝗆𝗂𝗍 𝖺𝗇 𝖺𝗉𝗉𝖾𝖺𝗅 𝖺𝗇𝖽 𝗐𝖾’𝗅𝗅 𝗋𝖾𝗏𝗂𝖾𝗐 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍.

𝖱𝖾𝗏𝗂𝖾𝗐 𝗆𝗒 𝖠𝖼𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍

𝖱𝖾𝗀𝖺𝗋𝖽𝗌,

𝖠𝗉𝗉𝗅𝖾 𝖲𝗎𝗉𝗉𝗈𝗋𝗍
𝖠𝗉𝗉𝗅𝖾 𝖨𝖣 | 𝖲𝗎𝗉𝗉𝗈𝗋𝗍 | 𝖯𝗋𝗂𝗏𝖺𝖼𝗒 𝖯𝗈𝗅𝗂𝖼𝗒
𝖢𝗈𝗉𝗒𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍 © 𝟤𝟢𝟣𝟪 𝖮𝗇𝖾 𝖠𝗉𝗉𝗅𝖾 𝖯𝖺𝗋𝗄 𝖶𝖺𝗒, 𝖢𝗎𝗉𝖾𝗋𝗍𝗂𝗇𝗈, 𝖢𝖠 𝟫𝟧𝟢𝟣𝟦, 𝖴𝗇𝗂𝗍𝖾𝖽 𝖲𝗍𝖺𝗍𝖾𝗌‎ 𝖠𝗅𝗅 𝖱𝗂𝗀𝗁𝗍𝗌 𝖱𝖾𝗌𝖾𝗋𝗏𝖾𝖽.