NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
19 mei 2017
Bekijk voorbeeld

Air Miles: **Uw account op non-actief**

Van: Air Miles [support@mail.com](mailto:support@mail.com) 
Onderwerp: **Uw account op non-actief** 
Datum: 19 mei 2017 04:27:44 CEST 
Aan:

Geachte klant, 

Uw Mijn Air Miles is momenteel op non-actief gesteld wegens inactiviteit dat werd geconstanteerd.
U kunt de beperking deactiveren door op onderstaande link te klikken. 

Deactiveer uw Mijn Air Miles 

Waarom gebeurt dit?
Onze servers raken overbelast door het niet weten welke account actief of inactief zijn.
Uit Artikel 2.34 Wet Algemene Bepalingen Veiligiheid zijn wij daardoor geneigd uw account te beperken.
Let op: Bij nalatigheid laat u ons geen andere keuze dan permanent uw Mijn Air Miles te blokkeren. 

Hoogachtend, 

******
Air Miles
Online Omgeving 

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

Dit bericht is verzonden door Air Miles statutair gevestigd aan de Polarisavenue 81 (2132 JH) te Hoofddorp, ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer 34.089.332. 

This message has been sent by Air Miles, which has its seat at Polarisavenue 81 (2132 JH) Hoofddorp, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34.089.332.