NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
11 okt 2017
Bekijk voorbeeld

ABN AMRO: regeerakkoord kabinet-Rutte III

Van: “ABN AMRO” <abnamro@********* >
Onderwerp: [******/ ******* ] regeerakkoord kabinet-Rutte III
Datum: 11 oktober 2017 17:14:12 CEST
Aan:************

|
Beste******,
In het nieuwe regeerakkoord van kabinet-Rutte III wordt de verzekeringsrichtlijn voor het bank- en verzekeringswezen aangepast. Consumenten moeten vrij kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders van bancaire producten voor een eerlijke en goede marktwerking. Vraag en aanbod raken zo beter afgestemd.
De belangrijkste wijziging: financiële organisaties zijn nu verplicht om consumenten te verzekeren tegen financiële schade bij eventuele dubieuze activiteiten. Ten gevolge van het aangepaste verzekeringsrichtlijn introduceert ABN AMRO, in associatie met de Nederlandse Vereniging van Banken, een nieuw type betaalpas.
Klanten kunnen tot en met 16 oktober 2017, uit coulance, de vernieuwde betaalpas kosteloos aanvragen. De vervangende betaalpas ontvangt u binnen vijf werkdagen per post.
|

|
Wij willen u graag erop attenderen dat financiële schade door dubieuze activiteiten niet wordt verzekerd volgens het aangepaste verzekeringsrichtlijn bij gebruik van uw verouderde betaalpas.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
ABN AMRO
|
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. ABN AMRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.