NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
14 feb 2018
Bekijk voorbeeld

ABN Amro: De e.dentifier2 vervalt voor gebruik

Van: ABNAMRO Bank N.V. [mailto:info@abnxxxxxxng.nl]
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 23:55
Aan:
Onderwerp: De e.dentifier2 vervalt voor gebruik

Het gebruik van de nieuwe Digipass
De e.dentifier2 vervalt voor gebruik
Geachte [e-mailadres ontvanger],
De ABN AMRO Bank biedt haar klanten een zo veilig mogelijke virtuele omgeving aan om bankzaken te doen met maximaal gebruiksgemak. Daarom introduceert ABN AMRO Bank vanaf vandaag de Digipass, dit is de opvolger van uw huidige e.dentifier2.
De uitgifte van de nieuwe Digipass is gestart op 1 Februari j.l. Vanaf 1 Maart 2017 zal u opmerken dat de ABN AMRO niet alleen haar website heeft veranderd maar dat internetbankieren (en online aanvragen versturen) alleen nog mogelijk is met een Digipass.
Waarom kiest ABN AMRO voor een Digipass?

Onlangs is geconstateerd dat er kwaadaarige software op de e.dentifier2 kan worden geinstaleerd waardoor toegangscodes kunnen worden onderschept
De nieuwe Digipass is uitgerust met een 8942 megabit encryptie (uw huidige e.dentifier2 beschikt over een 128-bit encryptie)

Wat is een Digipass?
U kunt met de Digipass online inloggen op ons portal. Als u geld overschrijft naar een ander, bevestig u dat met uw Digipass. U hebt hem ook nodig voor de ABN AMRO Mobiel Bankieren app. Als u een wijziging wilt doorgeven via de website, logt u ook in met uw Digipass. Wijziging zijn direct actief u hoeft niets te printen en op te sturen.
In verband met de veiligheid van onze klanten is het verplicht uw huidige e.dentifier2 te vervangen. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid aan om dit kosteloos te doen. Klik op de onderstaande link om kosteloos uw nieuwe Digipass aan te vragen. Volg de benodigde stappen om uw aanvraag te voltooien.
Meer dan de helft van onze klanten is al overgestapt op de nieuwe Digipass.
Let op! na 30 Februari 2017 kunt u geen gebruik meer maken van uw e.dentifier2.
Klik hier! En vraag kostenloos uw Digipass aan.
U ontvangt uw nieuwe Digipass binnen 14 werkdagen per post toegezonden. Bij ontvangst, dient u het eerst activeren. U beveiligt uw Digipass dan met een pincode zodat alleen u hem kunt gebruiken. U kan de pincode van u digipas later zelf wijzigen. Verdere informatie ontvang u bij uw Digipass.
Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.
|

Deze e-mail is verstuurd door ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te (1082 PP) Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34334259 (hierna te noemen ‘ABN AMRO’). ABN AMRO en haar groepsmaatschappiun zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit
bericht. ABN AMRO en haar groepsmaatschappiun staan er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).