Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar
Let op: Engelstalig telefoontje namens National Police/Dutch Supreme Court Sinds 13:00 21 sep 2021

Woningnet

Woningnet

Van: Woningnet
Aan: ***********@**************
Datum: Thu, 29 Jul 2021 03:43:54 +0200
Onderwerp: lidmaatschap behouden

Geachte Geregistreerde,

U staat bij WoningNet ingeschreven. Over drie dagen loopt uw inschrijving af. Graag willen wij
van u weten of u deze inschrijving wilt verlengen of beëindigen.

Inschrijving verlengen
U kunt uw inschrijving verlengen met een jaar door de verlengingskosten van € 8,00 te
betalen via de betalingsplatform. Ga hiervoor naar onze website. Als wij voor 2
augustus 2021 geen betaling van u ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u niet meer
ingeschreven wilt staan. Uw inschrijftijd vervalt dan.

Valse e-mail