Woningnet Openstaande factuur

Woningnet

Van: Woningnet
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 14:07
Aan: ****************@***************
Onderwerp: Woningnet Openstaande factuur
Urgentie: Laag

Uw betaalverzoek verlengingskosten WoningNet

Geachte heer/mevrouw ,

U staat bij WoningNet ingeschreven. Over 4 dagen loopt uw inschrijving af. Graag willen wij van u weten of u
deze inschrijving wilt verlengen of beëindigen.

Inschrijving verlengen
U kunt uw inschrijving verlengen met een jaar door de verlengingskosten van € 8,00 te betalen via de
betalingsplatform. Ga hiervoor naar onze website . Als wij voor 28-05-2021 geen betaling van u ontvangen,
dan gaan wij ervan uit dat u niet meer ingeschreven wilt staan. Uw inschrijftijd vervalt dan.
1. Open je web browser en start de online procedure via de volgende beveiligde
link: ****************************************************************** (kopieer
en plak de gegeven in je web browser.)
2. Volg de gegeven stappen op je beeldscherm tijdens de procedure voor het verlengen en/of
bijwerken van je account. Gelieve alle stappen correct na te lopen.

Online Payment Services
Wij hebben het incasseren en verwerken van betalingen uitbesteed aan Buckaroo Online Payment
Services. Op uw rekeningafschrift vindt u de betaling terug onder de naam Buckaroo Stichting
Derdengelden inzake WoningNet. Uw factuurnummer is U***********.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet.
Met vriendelijke groeten,
WoningNet
Manager Klantcontactcentrum

 

Valse e-mail