woningnet inschrijving

Woningnet

Van: Woningnet
Aan:*********@********
Datum: Wed, 2 Feb 2022 21:36:28 +0100
Onderwerp: woningnet inschrijving

Dit is een automatisch verstuurde mail.U kunt hier niet op antwoorden.

Inschrijfnummer: 2*********

Geachte heer/ mevrouw ,
U staat als woningzoekende ingeschreven bij Woningnet. Via deze e-mail
herinneren wij u er aan dat uw inschrijving binnenkort verloopt.

Om uw inschrijving te verlengen moet u elk jaar € 8,00 inschrijfgeld betalen.

U kunt uw inschrijving verlengen door in te loggen op de website en te
kiezen
– opnieuw een eenmalige machtiging af te geven of
– een betaling te doen via iDEAL : woningnet inschrijving
Let op: Zelf overgemaakte betalingen worden niet verwerkt.

Tevens dient u alle gegevens zoals inkomen, emailadres, etc. van uw
inschrijving te controleren op juistheid en eventueel aan te passen. Dit
voorkomt dat een aanbieding eventueel geweigerd kan worden.

Wilt u niet meer betalen en uw inschrijving beëindigen dan kunt u dit doen via
‘Mijn Woningnet’ en vervolgens klikt u op Uitschrijven.
U wordt dan uitgeschreven als woningzoekende en ontvangt ook geen
herinneringen meer.

Het zou kunnen dat u al betaald heeft en we uw betaling niet goed hebben
verwerkt.

U kunt dan het contactformulier invullen te vinden op de website bij Contact
en een kopie van de afschrijving bijvoegen. U mag dit ook per post zenden
aan: **********************.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,
Woningnet

Valse e-mail