(Jaarlijkse) Wijzigingen ABN AMRO Mobiel Bankieren app

ABN AMRO

Van: abnamro.internetbanking.applicatie-verlenging
Verzonden: 11 april 2022 om 07:45:12 CEST
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Jaarlijkse wijzigingen ABN AMRO Mobiel Bankieren app

Wijzigingen ABN AMRO Mobiel Bankieren app

Geachte heer/mevrouw,

Wij stellen u graag vroegtijdig op de hoogte van wijzigingen die plaats
zullen vinden in ABN AMRO Internet Bankieren of de ABN AMRO App.

Binnenkort vervalt de toegang van één of meerdere apparaten tot uw ABN
AMRO App. Om te voorkomen dat uw toegang tot de app wordt
geweigerd kunt u de app bijwerken en de toegang voor het apparaat in
kwestie verlengen.

U bent verplicht jaarlijks uw apparaat of toestel opnieuw te registreren of
het te verlengen in verband met onze veiligheidsstandaarden omtrent
ABN AMRO Internet Bankieren.

In uitzonderlijke gevallen wordt automatisch uw pas vervangen zodat u
altijd gebruik maakt van onze nieuwste producten.

Klik **** (Link) om direct te verlengen.

Met vriendelijke groet,

ABN AMRO

Dit bericht is automatisch verzonden. U kunt hier niet op reageren.

Valse e-mail