Wij verzoeken u om uw account te verifieren

ICS

Van: International Card Service
Aan: *************@************
Datum: 23 Jun 2021 04:51:20 +0200
Onderwerp: Wij verzoeken u om uw account te verifieren

International Card Service

Geachte kaarthouder,

Uw Mijn ICS Online account is uit veiligheidsredenen tijdelijk geblokkeerd.
Wij verzoeken u om uw account te verifieren.
Let op:  Verifieer uw account binnen 24 u , anders komt deze te vervallen.

ICS verificaite omgeving

Als de bovenstaande link niet werkt kopieer en plak de link hieronder in uw
webbrowser voor uw persoonlijke verificatie.

*************(link)

Wij vertouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV
Postbus *************************
KvK Amsterdam nr. ***************

Valse e-mail