Wij staan op het punt om de reputatie van uw account te verwijderen

Woningnet

Van: WoningNet
Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 16:43
Aan: **********@*********
Onderwerp: Wij staan op het punt om de reputatie van uw account te verwijderen
Urgentie: Hoog

Uw betaalverzoek verlengingskosten WoningNet

Geachte relatie,
U staat bij WoningNet ingeschreven. Over drie dagen loopt uw inschrijving af. Graag
willen wij van u weten of u deze inschrijving wilt verlengen of beëindigen.

Inschrijving verlengen
U kunt uw inschrijving verlengen met een jaar door de verlengingskosten van € 8,00 te
betalen via de betalingsplatform. Ga hiervoor naar onze website via:
**********.nl/********en (Link)

Als wij voor 26 augustus 2021 geen betaling van u ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat
u niet meer ingeschreven wilt staan. Uw inschrijftijd vervalt dan.

Online Payment Services
Wij hebben het incasseren en verwerken van betalingen uitbesteed aan Buckaroo Online
Payment Services. Op uw rekeningafschrift vindt u de betaling terug onder de naam
Buckaroo Stichting Derdengelden inzake WoningNet. Uw factuurnummer is UTR-
00040009.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet.

Met vriendelijke groeten,

WoningNet
Manager Klantcontactcentrum

Valse e-mail