Wij komen (vandaag/morgen) langs!

DHL

Van: DHL
Datum: 13 oktober 2021 om 03:18:21 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Wij komen vandaag langs!
Antwoord aan: noreply@dhlparcel.nl

Geachte heer en of mevrouw,

Uw zending kan niet door ons worden bezorgd vandaag! Uit administratie is
gebleken dat uw zending niet voldoende is gefrankeerd.

U **** *** hier(Link)  uw zending voldoende laten frankeren, dit kan tot 3 werkdagen
na dagtekening van deze email. Indien dit niet voor de aangegeven datum
gebeurt zullen wij overgaan tot het retouren van uw zending.

Dit brengt helaas kosten met zich mee, deze kosten zijn voor u. Deze vallen vaak
hoger uit dan de kosten naar uw thuis adres.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over de status van uw
zending.

Met vriendelijke groet,

******* *******
Klantenservice

Valse e-mail