Wij hebben geconstateerd dat de kopie van uw legitimatiebewijs in ons dossier niet meer geldig is.

DigiD

Van: Digid
Datum: 18 februari 2021 om 22:48:38 CET
Aan: *******@**********
Onderwerp: Wij hebben geconstateerd dat de kopie van uw legitimatiebewijs in ons dossier niet meer geldig is.

***** *******
Adres: ************ **
**** **  *************
Telefoon: 064********
Email: ********@*******

Beste Ingrid,

Wij hebben geconstateerd dat de kopie van uw legitimatiebewijs
in ons dossier niet meer geldig is. Hierbij verzoeken wij u
vriendelijk om uzelf opnieuw te identificeren.

Waarom vragen wij u om identiteit?
Wij realiseren ons dat wij veel van u vragen. Graag leggen we de
reden uit. Banken zijn wettelijk verplicht de identiteit van hun
klanten vast te stellen. Om te kunnen bewijzen dat wij aan deze
plicht hebben voldaan, mogen wij een kopie of scan maken van
uw identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of identiteitskaart. U
kunt dit nalezen op de website van ***********
*********** (Link) .

Wat betekend dit voor u?
Wij verzoeken u vriendelijk om voor 21 februari 2021 uw
identiteit op nieuw te verifiëren. Dit kunt u doen op de volgende
manieren:

U maakt een scan of foto van uw legitimatiebewijs en een
selfie van uzelf. Let op: bij een rijbewijs of identiteitskaart
graag voor- en achterkant scannen. De scan stuurt u dan
per mail naar: digid@***************.nl Ook ontvangen
wij graag een bewijs document van uw huidige
adres ********* **, ************ **** ** dit
kunnen foto’s of documenten zijn van uw
telefoonrekening, een brief die door de overheid is
verzonden, of gas en gas en lichtrekening. Zorg dat het
document niet ouder is dan 1 maand.

Instructies selfie foto:

|

|

LET OP!
Zorg dat de foto’s duidelijk zijn en alle gegevens leesbaar zijn.
Stuur alles door in een mail onder r eferentienummer :
#26252**
Mochten er wijzigingen zijn zoals: uw telefoonnummer of adres.
Stuur dan onder het referentienummer de wijzigingen door.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
DigiD helpdesk

Valse e-mail