088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Wij gaan je binnenkort definitief afmelden

Kamer van Koophandel

Van: KVK Kamer van Koophandel
Datum: 19-10-2023 03:10 (GMT+01:00)
Aan: *********@**********
Onderwerp: Wij gaan je binnenkort definitief afmelden

Geachte heer/mevrouw,

KVK controleert of bedrijven diezijn ingeschreven in het handelsregister nog
actief zijn.
Dit doen we omdat het handelsregister een weergave moet zijn van de
actuele ondernemingen in Nederland.

UIt gegevens van de Belastingdienst blijkt dat uw inschrijving in dit bestand
niet (meer) voorkomt als actieve onderneming. Dit is voor KVK het signaal
dat wij uw onderneming in het handelsregister kunnen uitschrijven. Is dit
inderdaad het geval? Dan hoeft u niets te doen, KVK schrijft uw
onderneming over c.a. 5 werkdagen uit U ontvangt daarvan een bevestiging.

Bent u van mening dat uw onderneming nog wel actief is? Dan verzoeken wij
u binnen 3 werkdagen na dagtekening van dit bericht je actuele gegevens
bij te werken. Op basis van een aantal vastgestelde criteria wordt dan door
KVK beordeeld of er sprake is van een actieve onderneming.

Ga naar Mijn KVK (link)

Meer informatie over de criteria waaraan een actieve
onderneming moet voldoen kunt u vinden op www.***.nl (link)

Wij staan graag tot uw dienst voor verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groeten,
Afdeling Klantbeheer

Valse e-mail