Wet bescherming persoonsgegevens

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 05:54
Aan:******@********
Onderwerp: Wet bescherming persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wetgeving

Wat betekent dit voor u?

Geachte relatie,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij met
ingang van 1 oktober 2020 enkele wijzigingen hebben
doorgevoerd in ons privacybeleid. Deze wijzigingen
weerspiegelen de striktere privacy en wetgeving eisen van de
Algemene Gegevensbescherming (bekend als de AVG) die banken
in Nederland moeten voldoen.

Als bank mogen wij onze producten en dienstverlening alleen
openstellen voor klanten van wie wij de identiteit hebben
vastgesteld. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) Wetgeving. Deze wet helpt ons
om onze klanten te beschermen en hun veiligheid te waarborgen.

Uit ons klantenbestand is naar voren gekomen dat uw
contactgegevens niet compleet zijn. Wij verzoeken u om de juiste
contactgegevens aan ons door te geven via
*********/**********(Link). Het is belangrijk dat wij uw meest
actuele contactgegevens in bezit hebben, zodat wij u kunnen
bereiken indien het nodig is.

Let op! Nep-telefoontjes van oplichters
Op dit moment zijn er oplichters actief die klanten bellen en zich
voordoen als een medewerker van de Rabobank. Ze vragen in
deze nep-telefoontjes om uw geld veilig te stellen. Trap hier niet
in en hang op!

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op ********/********(Link) . Staat het
antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u
graag!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

***** *** *** *****
Directievoorzitter Particulieren en Bedrijven

Valse e-mail