We hebben jouw betaling niet kunnen incasseren

Parkmobile

Van: Parkmobile
Verzonden: vrijdag 1 april 2022 10:07
Aan: *********@***********
Onderwerp: We hebben jouw betaling niet kunnen incasseren

Betalingsherinnering

Beste klant,

Bedankt dat je parkeert met Parkmobile! We hebben jouw betaling niet
kunnen incasseren. Daarom hebben wij je account (tijdelijk)
geblokkeerd tot wij een betaling binnen de door ons gestelde termijn
ontvangen.

Het totaalbedrag van € 9,63 dient binnen 5 dagen betaald te zijn.

Handig
Het factuurnummer: 8*****
Jouw klantnummer : 7*****

Klik hier om te betalen

Groet,
Parkmobile

Valse e-mail