We hebben jouw betaling niet kunnen incasseren

Parkmobile

Van: Parkmobile
Onderwerp: We hebben jouw betaling niet kunnen incasseren
Datum: 4 januari 2022 om 05:39:13 CET
Aan: *********@********
Antwoord aan:

Betalingsherinnering

Beste klant,

Bedankt dat je parkeert met Parkmobile! We hebben jouw
betaling niet kunnen incasseren. Daarom hebben wij je
account (tijdelijk) geblokkeerd tot wij een betaling binnen de
door ons gestelde termijn ontvangen.

Het totaalbedrag van € 9,63 dient binnen 5 dagen betaald
te zijn.

Handig
Het factuurnummer: 84******
Jouw klantnummer : 73****

Klik **** (Link) om te betalen

Groet,
Parkmobile

Valse e-mail