Voorwaarden per 27 mei

ICS

Van: Klantenservice ICS
Datum: Mon, 30 May 2022 15:16:30 -0700
Aan: *********@*******
Onderwerp: Voorwaarden per 27 mei
Antwoord-naar:

3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *******@*********** nog niet is aangemeld
voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 27 Mei 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de QR-code en ga naar het formulier:

“Afbeelding QR code” 

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

****** *********
INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2022 NETHERLANDS.

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.
Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail