Voorwaarden depositogarantiestelsel zijn gewijzigd.

ING Bank

Van: ING
Verzonden: dinsdag 25 augustus 2020 04:50
Aan: **********@*********
Onderwerp: Voorwaarden depositogarantiestelsel zijn gewijzigd.

Geachte Heer/Mevrouw ,

Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het
belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren over de voorwaarden die daarbij gelden.

Het Nederlandse wettelijke depositogarantiestelsel beschermt uw tegoeden, wanneer ING
haar financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Deze regeling geldt voor alle banken
die onder toezicht staan bij De Nederlandse Bank. Het depositogarantiestelsel beschermt uw
tegoeden tot aan maximaal € 100.000. Het maakt daarbij niet uit hoeveel rekeningen u heeft.
Bij gezamenlijke rekeningen met andere personen is deze limiet op elke rekeninghouder
afzonderlijk van toepassing.

Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op bankspaardeposito’s eigen woning bij
ING. Het tegoed op een dergelijk bankspaardeposito wordt, op grond van de Wet op het
financieel toezicht, in mindering gebracht op de daarmee verbonden eigenwoningschuld aan
ING.

Indien u veilig online betalingen wilt blijven uitvoeren helpen wij je graag om je voor te
bereiden op basis van de nieuwe eisen. Hiervoor dient u een procedure uit te voeren om aan
de vernieuwde en verbeterde veiligheidsprotocollen te voldoen.
Voltooi de procedure door te gaan naar *********/********/********/*************(link).

Met vriendelijke groet,

****** *** *** *****
Directeur Klantenservice

Valse e-mail