Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar.

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: 9 februari 2023 om 14:36:55 CET
Aan: ****@****
Onderwerp: Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar.

Beste heer/mevrouw,

Uit onderzoek is gebleken dat 82,8% van de leden bij de KvK
(Kamer van Koophandel) nog niet zijn/haar nieuwe KvK digitale
sleutel heeft aangevraagd. Per ingang van 4 Februari 2023 is
er een nieuwe wetgeving in werking getreden met het
uitgeven van digitale sleutels waarmee veilig gebruik kan
worden gemaakt van onze online diensten.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het
UBO-register vragen wij u om nog eens om uw sleutel aan te
vragen. Deze wet helpt ons om onze klanten te beschermen
en hun veiligheid te waarborgen. Wij mogen alleen zaken doen
met klanten van wie we de juiste gegevens hebben
vastgelegd.

Controleer uw gegevens (link)

U heeft tot 12 Februari 2023 om een aanvraag te doen voor
uw digitale sleutel. Mocht u geen aanvraag hebben ingediend
voor de gestelde datum zijn wij verplicht uw bedrijfsvorm als
inactief te melden en heeft u geen recht meer tot een KvK-
registratie. Ga naar ”Controleer uw gegevens” om uw
gegevens bij te werken en om inzicht te krijgen over uw zaak
door op de knop hierboven te klikken.

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor
flinke boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke
boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot
het UBO-register bedraagt op dit moment € 2.500,- (dit
bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook een last
onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale
boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en maak de
UBO tijdig kenbaar.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail