Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: 1 december 2022 om 12:59:51 CET
Aan:****@****
Onderwerp: Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar.

Beste heer/mevrouw,

U staat als enige tijd ingeschreven in het handelsregister van de KvK.
Zoals u weet is het belangrijk dat ten alle tijden uw bedrijfsinformatie actueel en
correct zijn.

Daarom vragen wij u een minuut de tijd te nemen en uw gegevens te controleren
en indien nodig te wijzigen.

Controleer gegevens (link).

Als ondernemer bent u verplicht actuele gegevens in het handelsregister te
hebben.
Indien bij een controle blijkt dat de gegevens niet actueel en correct zijn riskeert u
een boete van 4200 euro .
Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail