Voorkom blokkade

ICS

Van: “Internationl Card Service”
Onderwerp: Voorkom blokkade
Datum: 7 april 2020 om 14:36:33 CEST
Aan:
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratieve controle bij International Card Services is er gebleken dat de actualisatie formulier gekoppeld aan het emailadres: ******* niet geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.

Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik meer kan maken van de diensten van International Card Services B.V.
Helaas heeft de huidige contactloze systeem van de International Card Services de vernieuwde voorwaarden niet behaald en kan daarom niet langer meer ondersteund worden door ons betaalsysteem.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card(s) Online.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link: ************

Met vriendelijke groet,

International Card Services B.V.

Valse e-mail