Let op: Vanwege een telefoonstoring zijn wij slecht bereikbaar! Sinds 14:40 19 jun 2019

Voorkom blokkade op uw e-mail adres!

Deurwaarder

Geachte ******* ******,

De kosten voor het gebruik van uw e-mail adres (*.********@*********.nl)
heeft u niet tijdig betaald. Onze opdrachtgever heeft ons verzocht om het
bedrag te incasseren.

Bij geen tijdige betaling, voor a.s. zondag 31-03-2019, zal opdrachtgever
overgaan tot het blokkeren van uw e-mail adres voor verder gebruik. U kunt
dan geen e-mails meer ontvangen en versturen en heeft geen toegang meer tot
uw account.

Uw e-mail adres zal a.s. zondag 31-03-2019 bevroren worden indien
er geen betaling volgt!

Tevens zal ons kantoor u dagvaarden bij de rechtbank, section kanton,
teneinde alghele voldoening in dit dossier en verzoeken tot beslag op uw
inkomen en bankrekeningen. De kosten zullen geheel voor uw rekening
komen.
Dossier:
Dossiernummer: *******
E-mail adres: *.********@*********.nl
Reeds betaald: EUR 0,00
Openstaand bedrag: EUR 210,70
Uiterste betaaldatum: 31 maart 2019

Onze bankgegevens:

IBAN: **********************
Ten name van: Gerechtsdeurwaarders
Omschrijving: *******
Bedrag: EUR 210,70
Neem onze bankgegevens precies over zoals ze hierboven staan, bij een
betaling aan onjuiste gegevens kunnen we geen betaling verwerken en ook de
extra kosten, de blokkade op uw e-mail adres en het beslag niet voorkomen!

 

Valse e-mail