Voorkom blokkade op uw account / Voorkom dat uw account verloopt

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van KoophandeI
Datum: 11 oktober 2022 om 05:19:53 CEST
Aan: *********@********
Onderwerp: Voorkom blokkade op uw account
Antwoord aan:

Geachte ondernemer(s),

Door wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de
strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Heeft de Kamer van
Koophandel zijn voorwaarden aangepast. Deze aanpassingen beschermt onze
klanten tegen de groeiende stroom van criminaliteit.

Wat houdt dit in voor u?
Dat uw persoonsgegevens moeten worden bijgewerkt. Dit is eenvoudig te doen via
onze website.

Klik hier (Link) om uw persoonsgegevens bij te werken.

Let op.
Wij wijzen u erop dat uw account tijdelijk wordt geblokkeerd, als u uw gegevens
niet binnen 3 werkdagen bijwerkt. Werkt u het niet bij binnen de gestelde termijn?
Dan moet u langs komen bij ons op kantoor om het proces af te ronden.

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail