Let op (1/5): Vals sms-bericht KPN Sinds 14:38 | 6 feb 2023
Let op (5/5): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 9 jan 2023

Voorkom blokkade!

Knab Bank

Onderwerp: Voorkom blokkade!.
Datum: Thu, 4 Mar 2021 11:27:39 +0100
Van: knab
Antwoord-naar:
Aan: ********@**********

**********@*********.**,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Knab online bankieren. Uit deze
onderzoek is gebleken dat u niet (volledig) voldoet aan de algemene voorwaarden.

Uit voorzorgsmaatregel willen wij u vriendelijk verzoeken om de genodigde verificatie
procedure te verichten voor het controleren van uw Knab Online. Verricht u deze
procedure niet dan zijn wij genoodzaakt uw betaal en/of spaarrekening(en) op te heffen.

Ga naar ****.**/*********(Link)  , voor het bijwerken van uw Knab online account.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail