Voorkom beslaglegging

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: maandag 20 maart 2023 09:19
Aan: ******@*******
Onderwerp: Voorkom beslaglegging

Voorkom beslaglegging

Uw openstaande schuld van € 1432,00 met kenmerk BNL-**** is na meerdere
herinneringen niet voldaan.

Op 21 maart 2023 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag te voldoen via iDeal.

Naar vragen Direct voldoen (Link)

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail